Лицензиран производител на пчелни майки и отводки

Пчелин "Черников" производство на пчелни продукти и лицензиран производител на пчелни майки и отводки.

Кратка история:
Пчелин "Черников"

Пчелин  „Черников“  води началото си от 2011г. след като Марин  Черников  закупува   9  пчелни семейства  настанени в "Дадан-Блат" кошери. През 2012г. със стопанисването на пчелина се заемат неговият зет - Стефан Стефанов и сина му- Чавдар Маринов. През 2014г. се разраства като пчелна ферма с над 150 кошера.  От 2016г. фермата разполага с 200 кошера "Фарар" и 100 кошера "Дадан-Блат"разположени на четири пчелина в гористи местности в покрайнините на гр.Кубрат .

 Основната дейност на фермата е добив на натурални пчелни продукти- мед, прашец, восък, прополис и пчелно млечице.  През 2016г. става член на БПРА и се лицензира за производство на племенни пчелни майки от Българска медоносна пчела и производството на отводки с капацитет 500бр. майки и 200бр. отводки. Фермата се стреми да си произвежда кошерите и рамките за тях, както и на собственна развъдна дейност за отглеждане на висококачественни пчелни майки за разширяване на пчелините си! 

          Пчелна ферма "Черников" инвестира в обучение на персонала си, с цел непрекъснато подобряване на тяхното ниво на квалификация. Внедрени са и се практикуват само добри пчеларски практики, използват се и се доразработват световно-известни технологии като "Демари", "Пелет", "Фарар", "Таранов" и др. Затова се преминава на система „Фарар“, като най-гъвкава и добра за промишлено производство и технология с двумайчини семейства с цел повишаване на добива на пчелни продукти които да реализира на българския пазар. Използва се нов амбалаж, а центрофугите и уредите за разфасовка на мед са от неръждаема стомана отговарящи на  БДС. Инвентарът, с който се работи е закупен от лицензирани производители и е с високо качество.

        Целите на фермата включват засилване на позициите в бранша и увеличаване на процента на активно участие на Българския и международните пазари. Ферма "Черников" разполага с четири пчелина с общ капацитет за около 1000 кошера, които смята да достигне в близко бъдеще!

Пчелин "Черников"
Пчелин "Черников"
Сподели | 95
© Stiffen Всички права запазени.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg